magnify
Home Cursussen Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)

Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)

Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan de eerste hulp kennis en vaardigheden van de gastouders. Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet daaraan.

Met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen bent u voorbereid op Eerste Hulp handelingen bij kinderen.

Algemene doelstellingen:

  • De eerstehulpverlener krijgt inzicht in de verschillen tussen zuigelingen (kinderen van 0 tot 1 jaar), kinderen (vanaf 1 jaar tot in de puberteit) en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals lichaamsbouw en gedrag van kinderen bij ongeval/ziekte en de wijze waarop hier het beste op gereageerd/mee omgegaan kan worden.
  • De eerstehulpverlener leert hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en bij letsels, die bij veel kinderen voorkomen.
  • De eerstehulpverlener krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.
  • De eerstehulpverlener krijgt kennis over de manier waarop ongevallen bij zuigelingen en kinderen kunnen worden voorkomen.
  • Onderwerpen die behandeld worden zijn: veiligheid, kinderreanimatie, verslikking, botbreuken, verstuiking, ontwrichting, brandwonden, vergiftigingen, bloedneus enz.

Deze cursus wordt afgesloten met een toets volgens de gestelde richtlijnen van het Oranje Kruis. U ontvangt dan een geregistreerd certificaat van het Oranje Kruis. Dit certificaat moet om de 2 jaar verlengd worden.

De cursus is een aanvulling op het diploma Eerste Hulp.

let op!
De kandidaat moet fysiek in staat zijn om diverse handelingen uit te kunnen voeren.
Bijvoorbeeld: de kandidaat moet in staat zijn op de knieën te kunnen reanimeren.

Cursusduur: 6 avonden (19.30 uur tot 21.30 uur)

Kosten: € 50,00 (incl. reanimatie) en de jaarlijkse herhalingsles bedraagt € 27,00 (€ 25,00 bij automatische incasso).

Wist u dat deze cursus door veel zorgverzekeraars in het aanvullend pakket wordt vergoed? In veel gevallen is het volgen van deze cursus dus gratis!
Kijk hier of u ook voor een vergoeding in aanmerking komt!

Interesse in deze cursus?

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus? Doe dit dan direct via deze website. Klik op de knop rechts en vul het contactformulier volledig in.