magnify
Home Geen categorie 05/03/18 Jaarvergadering in de Linde op 23/04

05/03/18 Jaarvergadering in de Linde op 23/04

Gepubliceerd op 5 maart, 2018
Aan de leden van EHBO vereniging

Joannes de Deo

 

 

 

 

 

 

Etten-Leur, 13 maart 2018

 

 

Geachte Leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de vereniging welke gehouden zal worden op

 

Maandag 23 april 2018 om 19.00 uur.

 

Zoals u in de uitnodiging voor de herhalingslessen reeds werd medegedeeld, wordt de jaarvergadering
gecombineerd met de jaarlijkse thema avond.Het deelnemen aan de thema avond geldt tevens als een herhalingsles.
Deze gecombineerde avond vindt plaats in de Linde, Lambertusstraat 7,

Parkeren aan de Wipakker, of parkeerterrein tegenover politiebureau.

 

De agenda voor de Jaarvergadering luidt als volgt:

 

1 Opening door de voorzitter.

 

2 Vaststelling agenda ledenvergadering.

 

3 Ingekomen stukken en mededelingen.

 

4 Notulen jaarvergadering 12 april 2017, meegezonden

 

5

 

6

Jaarverslag secretaris, meegezonden

 

Jaarverslag Materiaalbeheer, meegezonden

 

7 Jaarverslag penningmeester, meegezonden

 

8 Verslag kascontrole commissie.

 

9 Verkiezing kascontrole commissie;

Aftredend voorzitter Dhr. Jan Verheyen, benoemen tot voorzitter Dhr. Sjaak Dorsman.

Toevoegen als lid Mevr G.A.M. van Kessel-van Gurp,

Dit betekent dat er wordt gezocht naar een kandidaat als reserve

voor de kascontrole commissie voor volgend jaar.

 

10 Verslag Sport & Activiteiten Commissie. Door Dhr. Steven Venekamp.

 

11 Verslag Jeugd E.H.B.O. A.C. Fanggiday.

 

12 Verkiezing bestuursleden;

 

Aftredend als bestuurslid;

Dhr. Peter Geurtsen, Algemeen Lid, aftredend en  herkiesbaar.

Dhr. Andy Fangiday, Algemeen Lid, aftredend en herkiesbaar.

Dhr. Rudy de Braekeleer, Voorzitter, aftredend en herkiesbaar.

Kandidaten door bestuur voor gedragen.

Dhr. Steven Venekamp, Algemeen Lid

 

Andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een week voor de jaarvergadering schriftelijk melden bij het secretariaat.
De aanmelding dient vergezeld te gaan van de handtekeningen van vijf leden van de vereniging

en een bereidverklaring van de kandidaat.

 

13 Jubilarissen, Door Dhr. R. de Braekeleer.

 

14 Rondvraag.

 

15 Sluiting van de jaarvergadering.

Het streven is om de jaarvergadering om plm. 20.00 uur te sluiten.

Hierna wordt een korte pauze gehouden.

 

Daarna zal de avond worden voortgezet met als thema:

 

Ziekte van Lyme, verzorgd door Ilse van Haren.

 

Wij hopen u op maandag 23 april 2018 te mogen begroeten.

 

 

Met vriendelijke groeten.

 

namens het bestuur van de vereniging

 

De Voorzitter.

 

Dhr. R. de Braekeleer

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn